Σάββατο, 2 Αυγούστου 2014

Εντροπία

Το βέλος του χρόνου δε δείχνει προς το μέλλον. Δείχνει προς το χάος.
Η σχάση, η καταστροφή, η απομάκρυνση, η διάλυση είναι η ιστορία του σύμπαντος. Μια σταθερή μονόδρομη πορεία προς την αταξία.
Η ζωή είναι μια εξαίρεση; Γιατί ένας τέτοιος νόμος να έχει μια τέτοια εξαίρεση;
Η λειτουργία του μικρόκοσμου είναι άλλη μία εξαίρεση; Υπάρχει χρόνος για τα σωματίδια;
Ακόμη και οι νόμοι του σύμπαντος έχουν διπλή όψη και αυτοαναιρούνται. Ισχύει άραγε το ίδιο για το θάνατο;
Λολίτα Ζωγράφου