Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

Πεταλούδες και άλλα έντομα

Φραγμοί. Ένα στοπ. Σε όλα. Δεν είναι μέτρο αυτό. Είναι η παρεμπόδιση από το φτάσιμο της υπερβολής που δεν είναι υπερβολική απαίτηση. Είναι η παρεμπόδιση από το φτάσιμο της τελειότητας που είναι υποκειμενική και προσωπικό επίτευγμα. 


Στην ουσία είμαι μια μύγα χωρίς φτερά. Βρόμικη, τρισάθλια, γεμάτη μικρόβια από μολυσμένες πηγές διαμόρφωσης, που ούτε καν μπορεί να πετάξει - για να πάει πού; Θα πετούσε έτσι άσκοπα, χωρίς προορισμό, χωρίς ούτε καν έναν άγνωστο προορισμό; Καλύτερα ίσως αυτή η απουσία φτερών. Είναι χρήσιμα, αλλά στην περίπτωση αυτής της μύγας άχρηστα και επιβλαβή.
(Βρέθηκε στο βιβλίο της Στατιστικής. Αδυνατώ να θυμηθώ πότε και γιατί γράφτηκε.)


Εγώ όταν (δεν) είμαι εγώ