Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Ελευθερία;...
Είναι απίστευτο το πώς, μόλις ο άνθρωπος γίνει υπήκοος, ταχέως ξεχνά τόσο ολοκληρωτικά την προηγούμενη ελευθερία του... κι έτσι παρατηρούμε μια κατάσταση οπού αυτός ο άνθρωπος δεν έχει χάσει την τόσο ελευθερία του όσο έχει κερδίσει την σκλαβιά του. Αληθεύει ότι στην αρχή οι άνθρωποι υποτάσσονται κάτω από τον εξαναγκασμό και τη βία αλλά εκείνοι που έρχονται μετά από αυτούς, υπακούουν χωρίς τύψεις και κάνουν πρόθυμα ότι και οι προκάτοχοί τους, επειδή πρέπει να το κάνουν.