Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Λεξιλογική εικασία

Ο λόγος που το ρήμα είναι "ερωτεύομαι" και όχι "ερωτεύω" είναι γιατί το συναίσθημα του έρωτα αφορά το υποκείμενό του και όχι το αντικείμενο-έναυσμα. Το ρήμα "ερωτεύομαι" είναι μεταβατικό μεν, αλλά χωρίς ενεργητική προς το αντικείμενο σημασία. Ωστόσο, το ρήμα δεν στέκει μόνο του χωρίς να υπονοείται τουλάχιστον ένα αντικείμενο.