Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

Προαιώνια, άχρονα, ταυτόχρονα, ετεροχρονισμένα.